muziekinstrumenten

Bronnen en achtergronden


Er is op het gebied van Nederlandse volksmuziek veel meer te vinden dan vaak gedacht wordt. Ook hier werd gedanst, gezongen en gespeeld bij belangrijke gebeurtenissen, of zomaar, als omlijsting van het dagelijks leven. Daarvan getuigen de vele handgeschreven muziekboeken, die zich nu in bibliotheken en musea bevinden, en waarin speellieden hun repertoire optekenden.

Een aantal van deze handschriften is de afgelopen jaren in gedrukte of gekopieerde vorm verspreid, of via internet toegankelijk gemaakt. Daarnaast kennen we de volksmuziekboeken, die al eeuwen geleden gedrukt werden, waaronder de bekende "Boerenlieties en Contradansen", een bundel die niet minder dan ongeveer 1000 melodieën bevat. Sommige wijsjes in die oude verzamelingen lijken door muziek van buurlanden te zijn beïnvloed, maar zou het niet ook andersom kunnen zijn?

Alles bij elkaar is er dus een schat aan genoteerde muziek, waarvan een deel ten onrechte nog niet opnieuw tot klinken is gebracht in danshuizen, bij feestelijke maaltijden, in folk-cafe's of op straat. Het gaat dan vooral om dansmuziek, maar er zijn ook andere vrolijke deunen, naast treurmarsen en liederen met raadselachtige titels, waarvan de tekst helaas niet altijd bekend is.

Hier kunt u luisteren naar duo-middelsee