Over het duo


Onder het motto ‘de Middelsee is nog lang niet droog’ speelt Duo Middelsee traditionele muziek uit de Lage Landen. Er is in onze streken heel wat meer gezongen, gespeeld en in schriftjes of keurige muziekboeken opgetekend, dan algemeen bekend is.


Robert Tromp is geen onbekende in de wereld van de harmonica-spelers. Naast het repertoire van Middelsee is hij o.a. ook thuis in de Finse, Deense en Engelse volksmuziek.
Els Doekes is als docent en nascholer werkzaam op het gebied van muziekonderwijs en houdt zich als volksmuzikant buiten Middelsee vooral bezig met Scandinavische volksmuziek.er


bekijk hier het fotoboek